;

DÜŞÜNCE VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ & YAYINLAR

Şehir Düşünce Merkezi

Şehir Düşünce Merkezi

Kent hayatına insan ölçeğinde yaklaşıp sosyal süreçleri hesaba katarak yaklaşımlar geliştirmek ve çalışmalarla Esenler Kent Kimliği oluşturmak amaçlanmıştır.

Ankara Şehir Araştırmaları Merkezi

Ankara Şehir Araştırmaları Merkezi

Ankara Şehir Araştırmaları Merkezi, Ankara’nın şehirleşme sürecini interdisipliner bir bakış ile ele alarak sosyal, kültürel, akademik çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.