Üniversitelerin teknoloji ve bilişim bölümlerinde öğrenim gören ve teknolojiye ilgi duyan her yaştan gençleri teknolojik gelişmeler konusunda bilgilendirmek, sanayi ve teknoloji alanında önde gelen firmaların yetkilileriyle tanışmalarını sağlamak ve onları ileride çalışma yaşamında daha rahat iş bulmalarına imkan sağlamak ve bu zirve kapsamında almış olduğu derslerle kendisini yeni bir çizgiye oturtacak hale gelmesini sağlamaktır.Teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hal aldığı dünyamızda gençlerin yeni teknolojiler konusunda bilgilendirilmesi ve içinde yaşadığımız çağa hazırlanması büyük bir gereklilik olarak önümüzde durmaktadır.
Bu Zirvede;
· Birden fazla konu başlığı altında gerçekleştirilecek olan oturumlar,
· Deneyim Paylaşımları,
· Sivil Toplum Kuruluşlarının stantları,
· Konusu daha önceden belirlenmiş eğitimler verilecektir.
Böylece, çalışan ve okuyan gençliğin daha çok araştıran, düşünen, özgüveni yüksek, okuyan, çevreye duyarlı, yeteneklerinin farkında ve yeteneklerini geliştirmeye açık hale getirmek amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde yüz yüze etkileşimde bulunmaları imkan sağlanacaktır.