Kültür planlaması bir yerin tüm kültürel değerlerini ve kaynaklarını harekete geçirerek tüm yaşayanları ile birlikte insanların kültüre erişimini geliştirmeyi, kültürel miras değerlerinin korunmasını sağlamayı, yerin hayat kalitesini artırmayı ve gelişimini amaçlayan , stratejik ve bütünlükçü bir kamu yönetimi aracıdır. Bütünlükçü planlama yaklaşımının önemli bir kabulü, kentlerin bireyleri kültürel anlamda biçimlendiren çevreler olduğudur. Kentsel çevrenin kendisi, insanlar arası iletişimi, insan-doğa ve diğer canlılar ile insan arasındaki ilişkiyi nasıl desteklediğine bağlı olarak, kültürel ve sanatsal ifadenin gelişmesinde önemli bir rol oynar.