Kent hayatına insan ölçeğinde yaklaşıp sosyal süreçleri hesaba katarak yaklaşımlar geliştirmek, üretilen düşünceleri uygulama sahasına geçirecek çalışmalar yapmak ve şehre/ilçeye sosyal kentsel dönüşüm projesi hazırlayarak uygulamaya koyup, şehir kent kimliği oluşturmak amaçlanmaktadır.

Şehre dair kalıcı düşünceler ve çözümler üretmek, kent meselelerine yaklaşırken geleneğin birikimi ile gelecek vizyonu arasında sağlam bir bağ kurmak, bugüne değin üretilen bütün değer ve birikimlerden istifade ederek şehrin bugününe ve geleceğine yönelik katkıda bulunmaktadır.

Proje Unsurları :
-Bilim Kurulu
Alanında uzman kademisyenler ve uygulamacılardan oluşan bilim kurulunun aylık gerçekleştirmiş olduğu toplantılar neticesinde ortaya çıkan stratejiler profesyonel kadrolar tarafından projelerhaline getirilip yönetilmektedir.
-Uluslararası Toplantılar ve Organizasyonlar
Bilim kurulunca belirlenmiş alanlarda uluslararası ve ulasal uzmanların katıldığı programlar yapılmakta ve topalntıların sonuçları rapor olarak yayınlanmaktadır. Şehir ve Kültür ile ilgili uluslararası birikimin şehirlerimize katkısı hedeflenmektedir.
-Çalıştaylar
Özel olarak belirlenmiş konularda ilgili Akademisyenler,uygulamacılar, STK’lar ve ilgili diğer kesimlerin katılımı ile sorunların ve çözüm yollarının değerlendirildiği toplantılar gerçekleştirilmektedir.
-Atolye Çalışmaları
Özel bir konunun uzmanları ve uygulayıcılarının katılımı ile bu konudaki örnek uygulamaların incelendiği veya yeni uygulamaların üretildiği atolye çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
-Proje Merkezi
Araştırma merkezi birikimi ve kurulacak alt yapısı ile bir proje üssüne dönüşmekte şehre, kültüre, sanata dair farklı projeler geliştirip uygulanmaktadır.
-Yayınlar
Bilim kurulunca belirlenecek konularda içeriği ile birlikte kitaplar ve makalleler yazılmakta ve süreli hakemli dergiler çıkarılmaktadır. Merkezde yapılan tüm çalışmaların dökümantasyonu yapılmakta rapor olarak yayınlanmkatadır. >