Gün geçtikçe şehirlerin yönetilmesinde sosyolojinin ağırlığı artmakta sosyolojinin yönetimi yeni bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Artık şehrin fiziksel dönüşümü ile birlikte sosyolojik dönüşümünü de yönetmek temel bir ihtiyaç haline gelmektedir.
- Sosyolojik Analiz
Şehirin mevcut sosyolojik yapısına yönelik bütün detaylar, özellikler ve eğilimler analiz edilerek sosyolojik fotoğraf ortaya çıkarılmaktadır.
- Sosyolojik Vizyon
Uzun dönemli olarak yerel kültürel ve uluslararası değerler bağlamında şehir sosyolojisinin taşınacağı dönüşeceği ve geleceği noktaya ilişkin öngörüler ve vizyon değerleri belirlenecektir.
- Sosyolojik Yönetim
Yapılan sosyolojik analizden hareketle ortaya konan sosyolojik vizyon doğrultusunda yapılacak çalışmalar ve atılacak adımlar belirlenmekte ve bu program hayata geçirilmektedir.