Zirvenin amacı; şehir ve insan hayatına yönelik yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının, benzer alanlarda faaliyet gösteren diğer Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ilişki kurmalarına ve iş birliği geliştirmelerine destek olmak; iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasına zemin hazırlamak, ortak projelerin geliştirilmesini ve bu projelerin hayata geçirilmesine yönelik fon temin etme çalışmalarını teşvik etmek, bilgi ve deneyimlerin karşılıklı olarak aktarılmasına olanak sağlayan uluslararası bir platform oluşturmaktır. Zirveningerçekleştirileceği alanda, katılımcı sivil toplum kuruluşlarının stantları da yer verilebilir.Zirvede, yerel sorunların küresel bir perspektifle çözüme kavuşturulması için gerekli uluslararası iş birliğinin sağlanmasına teşvik edilebilir.